Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'
Strona głowna  /  Wydarzenia

Ramowy rozkład dnia - grupa 5,6 latków

6.00 - 8.00

 • przychodzenie dzieci do przedszkola
 • czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne
 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • zabawy swobodne, spontaniczne, ruchowe lub ćwiczenia poranne 

8.30 - 8.45

 •  przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umijętności samoobsługowych i estetycznych

8.45-9.15

 • śniadanie
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.15 - 10.00 -

 •  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,  zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10.00 - 11.00

 • zjęcia dydaktyczne prowadzoene przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zmierzając w kierunku: budowania systemu wartości, kształtowania odporności emocjonalnej, budowanie wiedzy o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejetności społecznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania sie poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki w szkole, wdrażanie do posługiwania się językiem obcym.

11.00 - 12.00

 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery
 • zabawy swobodne, spontaniczne

12.00 - 12.15

 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

12.15 - 13.00

 • obiad
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku

13.00 - 14.30

 •  zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym ( bajkoterpia, leżakowanie) w sali
 • indywidulana praca z dziećmi
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia dodatkowe

14.30 - 15.00

 • przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
 • podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku

15.00 - 18.00

 • dowolna działalność dzieci, indywidulana praca z dziećmi
 • zabawy dowolne
 • kontakty indywidulane z rodzicami
 • czynności organizacyjne

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA 4-LATKÓW

 

6.00 - 8.00

 • przychodzenie dzieci do przedszkola
 • czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne
 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • zabawy swobodne, spontaniczne,

8.00 - 8.30

 •  czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne
 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • ćwiczenia poranne, ruchowe

 

8.30-8.40

 • przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

8.40-9.10

 • śniadanie
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.10- 9.30

 •  zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zmierzając w kierunku: budowania systemu wartości, kształtowania odporności emocjonalnej, budowanie wiedzy o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania sie poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki w szkole,

9.30- 9.55

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,  zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci

 

9.55 – 10.15

 • wdrażanie do posługiwania się językiem obcym – j. angielski

10.15- 11.35

 • czynności samoobsługowe przygotowujące do spaceru,
 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery
 • zabawy swobodne, spontaniczne na świeżym powietrzu

11.35-11.45

 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

11.45- 12.25

 • obiad
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku

12.25- 13.00

 •  zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w Sali
 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
 • indywidualna  praca z dziećmi

13.00-13.30

 • zajęcia dodatkowe

13.30-14.00

 • dowolna działalność dzieci, indywidualna praca z dziećmi

14.00 – 14.15

 • przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

14.15-14.40

 • podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku

 

14.40- 18.00

 • dowolna działalność dzieci, indywidualna praca z dziećmi
 • zabawy dowolne
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • czynności organizacyjne

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA 3-LATKÓW

 

6.00 - 8.00

 • przychodzenie dzieci do przedszkola
 • czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne
 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • zabawy swobodne, spontaniczne,

8.00 – 8. 45

 •  zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
 • indywidualna  praca z dziećmi

8.45- 8.55

 • realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową
 • ćwiczenia poranne, ruchowe

 

8.55- 9.05

 • przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

9.05-9.35

 • śniadanie
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.35- 9.55

 •  zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zmierzając w kierunku: budowania systemu wartości, kształtowania odporności emocjonalnej, budowanie wiedzy o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania sie poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki w szkole,

9.55- 10.10

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,  zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci

10.10-11.55

 • czynności samoobsługowe przygotowujące do spaceru,
 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery
 • zabawy swobodne, spontaniczne na świeżym powietrzu

11.55 – 12.10

 • wdrażanie do posługiwania się językiem obcym – j. angielski

12.10-12.20

 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

12.20- 13.00

 • obiad
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku

13.00-13.00

 •  przygotowanie do leżakowania, leżakowanie
 • zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali
 • indywidualna  praca z dziećmi

14.00-14.20

 • zajęcia dodatkowe

14.20-14.30

 • przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

14.30-15.00

 • podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku

 

15.00- 18.00

 • dowolna działalność dzieci, indywidualna praca z dziećmi
 • zabawy dowolne
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • czynności organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w dziale plan dnia.

 
 
Archiwum wydarzeń