Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
Przedszkole "Kółko Graniaste" realizuję program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN. Placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Koła.
 
Poza zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi według wybranego programu wychowania przedszkolnego nasze przedszkole w ramach opłaty stałej (czesnego) w roku szkolnym 2016/2017 oferuje dzieciom następujące zajęcia dodatkowe:
 
GRUPA 3 - latków
 • J.ANGIELSKI  w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • GIMNASTYCZNE FIGLE – zajęcia ruchowe podczas, których dzieci m.in. stopniowo odkrywają możliwości własnego ciała, kształtują  prawidłową postawę ciała, rozwijają spostrzegawczość poprzez zmysły oraz doskonalą zwinność, równowagę i koordynację ruchową.
 • ROZTAŃCZONE NUTKI – zajęcia umuzykalniające mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
 • WESOŁA RODZINKA – podczas zajęć dzieci rozwijają umiejętność prawidłowego nazywania członków rodziny, podawania informacji na temat swojej rodziny, poznają  takie wartości moralne, jak: szacunek, uczciwość, szczęście, przyjaźń, miłość, mądrość.                                                                              

GRUPA 4,5,6 LATKÓW

 • LICZYDŁO – zajęcia matematyczne wypełnione ciekawymi zadaniami, doświadczeniami i matematycznymi grami uwzględniając stopniowanie trudności. Celami podjętych działań jest m.in. stymulowanie twórczej aktywności matematycznej dzieci, kształtowanie i rozwijanie wszystkich zmysłów oraz dokonywanie analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji przedmiotów.
 • YOU CAN DANCE – zajęcia taneczne podczas których poprzez ćwiczenia rytmiczne, taniec, gimnastykę taneczną dzieci aktywizują swoje ciało i psychikę. Zajęcia te m.in. zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, kształtują zainteresowanie tańcem oraz rozwijają indywidualne zdolności dzieci.
 • POMYSŁOWE RĄCZKI- warsztaty kreatywne mające na celu rozwijanie pomysłowości, sprawności manualnej oraz orientacji przestrzennej u dzieci. Wezmą one udział m.in. w tworzeniu mydełek, figur gipsowych, obrazków piaskowych, ozdób papierniczych i dekoracyjnych.

 

                     W roku szkolnym 2016/2017 realizowane będa także następujące projekty:
 
GRUPA 3-LATKÓW
 • MALI PRZYJACIELE ZWIERZĄT – projekt pogłębia wiedze dzieci na temat zwierząt oraz ich potrzeb, uczy odpowiedzialności za nie, kształtuje umiejętność empatii oraz uwrażliwia na piękno przyrody i świata zwierząt.
 • FILOZOFIA DLA DZIECI – zajęcia rozwijają umiejętność koncentracji i zdolność do refleksji. Filozofia wykształca u dzieci umiejętność samodzielnego myślenia za pomocą krótkich opowiadań i zabaw z nimi związanymi.
 • ZACZAROWANE KOLORY – myślą przewodnią projektu jest dążenie do wszechstronnego stymulowania aktywności twórczej dzieci poprzez działanie. Zaplanowane działania rozwijają u dzieci percepcje, myślenie abstrakcyjne, słownictwo, sprawność manualną oraz wrażliwość na estetykę.  

 

GRUPA 4,5,6 LATKÓW

 • MALI REPORTERZY – zajęcia dziennikarskie. Zadaniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat mediów poprzez „praktykę dziennikarską”. Dzieci m.in. bawiąc się w nagrywanie, przygotowując się do audycji, trenując wywiady rozwijają umiejętności językowe.
 • CZYTANIE NA ZAWOŁANIE – podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Zajęcia rozwijają u dzieci m.in. swobodę w posługiwaniu się językiem oraz kształtują ich zainteresowania czytelnicze.
 • CHRUP CHRUP ZDROWO JEM- celem projektu jest m.in. zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania się, kształtowanie nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do uprawiania ćwiczeń ruchowych i dbania o higienę osobistą.
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-09-16