Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
Przedszkole "Kółko Graniaste" realizuję program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN. Placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Koła.
 
Poza zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi według wybranego programu wychowania przedszkolnego nasze przedszkole w ramach opłaty stałej (czesnego) w roku szkolnym 2017/2018 oferuje dzieciom następujące zajęcia dodatkowe:
 
GRUPA 3 - latków
 • J.ANGIELSKI  w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • CZTERY PORY ROKU – zajęcia przyrodnicze mające na celu utrwalanie u dziecka pojęć i zjawisk związanych z przyrodą i porami roku. Celem zajęc jest przede wszystkim, że nia ma brzydkiej pogody, tylko każda jest charaktwrystyczna dla danej proy roku i z każdej pogody nalezy czerpać jak najwięcej.
 • ZABAWY Z MUZYKĄ – zajęcia umuzykalniające mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
 • MALOWNICZA KRAINA  – zajęcia mają na celu rozwijanie aktywności poznawczej dziecka oraz organizowanie warunków do prowadzenia dziaąlń plastycznych, rozwijania zaintersowań poznawczych oraz do czerpania radości w odkrywaniu nowego.

GRUPA 4,5,6 LATKÓW

 • J.ANGIELSKI  w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • MAŁY WIELKI TEATR – zajęcia mające na celu wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne rozwijajace płynnośc ruchów,  wyobraźnię, doskonalące mowę oraz zwięszające poczucie własnej wartości.
 • POMAGANIE JEST FAJNE – zajęcia uczące dzieci postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego czlowieka jak i zwierzęcia. Celem jest kreaowanie postaw altruistycznych, budowanie świata wartości oraz rozwijanie zainteresowań.

 

                     W roku szkolnym 2017/2018 realizowane będa także następujące projekty:
 
GRUPA 3-LATKÓW
 • GRANIASTE KUCHCIKOWO – projekt ma na celu rozbudzić w dzieciach chęci do gotowania, pokazac, że gotowanie może być przyjemne i w kuchni można miło wspólnie spędzić czas. Zajęcia będą wdrażały dzieci do zdrowego trybu odżywiania się na co dzień.
 • W ZACZAROWANYM ŚWIECIE BAJEK– zajęcia z bajkoterapii z celu redukcji napięcia, lęku oraz odbudowywania pozytywnego obrazu siebie i świata.
 • ZACZAROWANE KOLORY – myślą przewodnią projektu jest dążenie do wszechstronnego stymulowania aktywności twórczej dzieci poprzez działanie. Zaplanowane działania rozwijają u dzieci percepcje, myślenie abstrakcyjne, słownictwo, sprawność manualną oraz wrażliwość na estetykę.  

 

GRUPA 4,5,6 LATKÓW

 • NIEZWYKŁE SPOTKANIA – celem zajęc jest przekazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawni. Zalezy nam na budowaniu przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością od najmłodszych lat.
 • KREATYWNY PRZEDSZKOLAK - projekt rozwija w dzieciach zaintersowania związane z plastyką i techniką. Dostarczy on dzieciom wiedze o róznorodnych technikach pomocnych przy wykoanywaniu wszelkiego rodzaju prac plastyczno-technicznych.
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-10