Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy w dziale aktualność
ZEBRANIE Z RODZICAMI
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do przedszkola na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 22.08.18r. o godz. 17.00.
 

DZIEŃ MAMY I TATY

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na uroczystość Dnia Mamy i Taty w wykonaniu naszych przedszkolaków. Uroczystość odbędzie się w przedszkolu w dniach:

 • grupa 4-6 latków - 24 maj, godz. 13.30
 • grupa3-4 latków - 25 maj, godz. 13.30
 

DNI ZAMKNIĘTE W PRZEDSZKOLU

 

Przypominamy, że w dniach 04.05.18r. (tj. piątek) oraz 01.06.18r. (tj. piątek) przedszkole będzie zamknięte.

 
 
POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ
 
W dniu 27.04.18r. (tj. piątek) w przedszkolu odbędzie się pokaz mody ekologicznej. W związku z powyższym prosimy rodziców o przygotowanie wraz z dziećmi strojów na pokaz i przyniesienie w w/w dniu.  Regulamin w załączeniu do ogłoszenia.
 

REGULAMIN KONKURSU

„POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ”

 

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ” zwanym dalej Konkursem, jest Niepubliczne Przedszkole "Kółko Graniaste" w Kole. Koordynatorami i osobami odpowiedzialnymi za kontakt w sprawie Konkursu są wychowawcy grup:
 • grupa 3,4 -latków- p. Agnieszka Tkaczyk, p. Emilia Chyra
 • grupa 4-6 latków - p. Joanna Jonasik, p. Joanna Paluszkiewicz

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedszkolaków Niepublicznego Przedszkola "Kółko Graniaste" w Kole.

§ 3

CELE KONKURSU

1. Regulamin niniejszy określa  szczegółowe zasady konkursu dotyczącego zaprojektowania i wykonania stroju ekologicznego z surowców selektywnie zbieranych, pt. „Ekologiczny pokaz mody”

CELE:

2. Celem konkursu jest:

- propagowanie idei czystego środowiska,

- zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

- popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu,

- poszerzanie świadomości ochrony środowiska,

§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie dziecka u wychowawcy grupy do dnia 16.04.18r.

2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania stroju ekologicznego z surowców wtórnych, (projekt dowolny, temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, na plażę itp.)

3. Praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania:

 • rodzice (opiekunowie) wspólnie z dzieckiem przygotowują strój do pokazu,
 • rodzice (opiekunowie) zapewniają dzieciom wszystkie potrzebne do występu akcesoria,
 • w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki jako podkładu należy zapewnić ścieżkę dźwiękową we własnym zakresie, przy czym uczestnicy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi, minimum dzień przed finałem Konkursu, wolny od wad fizycznych i podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika nośnik CD audio/ USB z nagraniem podkładu muzycznego,
 • czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,
 • uczestnik ma obowiązek dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

 

§ 5

PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Chętne do udziału w Konkursie dzieci należy zgłosić u wychowawcy grupy do dnia 16.04.18 r.
 2.  Każdy ma prawo wziąć udział w konkursie jeżeli spełnia wymogi regulaminu.
 3. Niestawienie się w Przedszkolu w dniu rozpoczęcia finału Konkursu, oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
 4. Podczas konkursu  na widowni obecne są jedynie przedszkolaki i pracownicy przedszkola (konkurs odbywa się bez udziału  rodziców ).

§ 6

OCENA WYSTĘPÓW

1. Oceny poszczególnych występów dokona powołane Jury, w składzie: dyrektor i dwóch przedstawicieli rodziców.

2. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu wszystkich występów w dniu finału Konkursu tj. 27.04.18r.

3.Podczas pokazu zostają wyłonieni zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, którzy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

 

 

WIECZÓR PIŻAMOWY

 

            Wieczór piżamowy odbędzie się w przedszkolu w dniach:  

 • 18.04.18r. – grupa starszaków
 • 20.04.17r. – grupa maluchów

We wskazanym dniu prosimy o przyniesienie dziecku piżamy, grubych skarpet, koca, poduszki, ulubionej maskotki, karimaty.

 
WYCIECZKA MASZA I NIEDŹWIEDŹ
Informujemy, iż zbiórka na wycieczkę w dniu 24.03.18r. (Masza i Niedźwiedź) odbędzie się o godz. 14.00 przy Markecie Carrefour w Kole. Godzina wyjazdu 14.15.
 
MARCOWE WYDARZENIA
W grupie starszaków poza projektami i zajęciami dodatkowymi odbęda się: urodziny dzieci, wycieczka do stomatologa, Dzień pisarza, Powitanie wiosny, Mam talent, wycieczka do Liceum Plastycznego w Kościelcu, koncert wielkanocny, Artystyczny Kogel- Mogel.
W grupie maluchów poza projektami i zajęciami dodatkowymi odbęda się: Powitanie wiosny, Mam talent, urodziny dzieci.

MAM TALENT

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do zgłaszania się do konkursu

MAM TALENT, który odbędzie się w przedszkolu w dniu 23.03.2018r.

Rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci do konkursu do dnia 09.03.2018r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym regulaminie.

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU

„MAM TALENT”

 

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „MAM TALENT” zwanym dalej Konkursem, jest Niepubliczne Przedszkole "Kółko Graniaste" w Kole. Koordynatorami i osobami odpowiedzialnymi za kontakt w sprawie Konkursu są wychowawcy grup:
 • grupa 3,4 -latków- p. Agnieszka Tkaczyk, p. Emilia Chyra
 • grupa 4-6 latków - p. Joanna Jonasik, p. Joanna Paluszkiewicz

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

1.  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedszkolaków Niepublicznego Przedszkola "Kółko Graniaste" w Kole.

 1. W Konkursie mogą brać udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły.

 

§ 3

CELE KONKURSU

1. Promowanie młodych talentów.

2. Wyrażanie swoich emocji, uzdolnień podczas śpiewu, tańca itp.

3. Odtwarzanie z pamięci krótkich wierszy , piosenek, tańców.

4. Obserwowanie osiągnięć dzieci utalentowanych  artystycznie.

5. Wyrabianie śmiałości i odwagi w publicznych występach.

 

§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I KATEGORIE KONKURSOWE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie dziecka u wychowawcy grupy do dnia 09.03.18r.

2.  Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

            a) dzieci młodsze 3-4 latki

            b) dzieci starsze 5-6 latki

      3. Konkurs obejmuje rozmaite zdolności dzieci - taniec, śpiew, gra na dowolnym      instrumencie, mała forma sceniczna, recytacja, kabaret, występy  sportowe,    akrobatyczne lub inne zaprezentowane przez dziecko.

4. W ramach poszczególnych kategorii praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania:

 1. rodzice (opiekunowie) sami przygotowują swoje dzieci do występu,
 2. rodzice (opiekunowie) zapewniają dzieciom wszystkie potrzebne do występu akcesoria
 3. w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki jako podkładu należy zapewnić ścieżkę dźwiękową we własnym zakresie, przy czym uczestnicy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi, minimum dzień przed finałem Konkursu, wolny od wad fizycznych i podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika nośnik CD audio/ USB z nagraniem podkładu muzycznego.
 4. czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,
 5. uczestnik ma obowiązek dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

 

§ 5

PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia do Konkursu

1. Chętne do udziału w Konkursie dzieci należy zgłosić u wychowawcy grupy do dnia 09.03.18 r.

2. Każdy ma prawo wziąć udział w konkursie jeżeli spełnia wymogi regulaminu.

3. Niestawienie się w Przedszkolu w dniu rozpoczęcia finału Konkursu, oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

4. Podczas konkursu  na widowni obecne są jedynie przedszkolaki i pracownicy przedszkola (konkurs odbywa się bez udziału  rodziców ).

 

§ 6

OCENA WYSTĘPÓW

1. Oceny poszczególnych występów dokona powołane Jury, w składzie: dyrektor i dwóch przedstawicieli rodziców.

2. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu wszystkich występów w dniu finału Konkursu tj. 23.03.18r.

2.  Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. dzieci młodsze 3-4 latki
 2. dzieci starsze 5-6 latki
 1. W każdej kategorii wiekowej zostają wyłonieni zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, którzy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
 
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA, RELIGIA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Informujemy, że gimnastyka korekcyjna od 1 marca będzie odbywać się w dniach:

grupa maluchów: środa - 13.00 - 13.30

                czwartek- 8.40 - 9.10

grupa starszaków: środa - 13.30- 14.00

                 czwartek - 8.10 - 8.40

RELIGIA natomiast będzie odbywać się w dniach:

grupa maluchów - czwartek - 8.05.8.25

grupa starszaków - środa - 8. 05- 8.35

 
LUTY, LUTY ...
W lutym odbędą się w grupie starszaków: bal karnawałowy, urodziny dzieci, dzień makaronu oraz projekt W zdrowym ciele zdrowy zuch.
 
W grupie maluchów natomiast odbędzie się projekt Kuchcikowo, urodziny dzieci, bal karnawałowy oraz  projekt W zaczarownym świecie bajek.
 
ZEBRANIA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie ogólne, które odbędzie się w przedszkolu w dniu:

- grupa 4-6 latków - 30.01.18r., godz. 17.00

- grupa 3-4  latków - 31.01.18r., godz. 17.00

 
 
BAL KARANWAŁOWY 2018
 
Informujemy, że bal karnawałowy 2018 odbędzie się w dniach:
 
 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
 
Serecznie zapraszamy Babcie i Dziadków naszych przedszkolaków na Uroczystośc Dnia Babci i Dziadka do przedszkola w dniu:
 
STYCZEŃ, STYCZEŃ
 
W miesiącu styczniu w przedszkolu odbędą się:
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień pizzy
- Urodziny dzieci
- Projekt edukacyjny "Kreatywny przedszkolak" oraz " Niezwykłe spotkania"
- Projekt edukacyjny "Pomysly na zmysly"  oraz "Kuchcikowo"
 
Grudniowe wydarzenia
W grudniu poza zajęciami dodatkowymi i projektami zapraszamy nasze dzieci na:
urodziny
artystyczny występ grupy Kogel- Mogel
pieczenie pierników oraz Jasełka
 
  JASEŁKA 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do Przedszkola „Kółko Graniaste” na uroczystość Jasełek w wykonaniu naszych przedszkolaków. Uroczystość odbędzie się w następujących dniach :

-  19.12.2017r. (tj. wtorek)- godz. 15.00 – grupa 4- 6 latków

- 20.12.2017r. (tj. środa) – godz. 13.30 – grupa 3-4 latków

       Prosimy rodziców o przyniesienie strojów na Jasełka (odpowiednich do przydzielonych ról) w dniu występów i przekazanie wychowawcom grup.

 

 

BAL HALLOWEEN

Drodzy rodzice! W dniu 31.10.17r. w grupie 4- 6 latków odbędzie się bal Halloween w związku z czym prosimy o przyniesienie w tym dniu dla dziecka stroju związanego z uroczystością.

Dziękujemy.

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Szanowni rodzice. W dniu 23.10.17r. w grupie 3 - latków odbędzie się uroczystość Pasowania na przedszkolaka. Prosimy o przyniesienie w tym dniu dla dziecka stroju galowego.

Dziękujemy.

Archiwum aktualności