Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
Przedszkole "Kółko Graniaste" realizuję program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN. Placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Koła.
 
Poza zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi według wybranego programu wychowania przedszkolnego nasze przedszkole w ramach opłaty stałej (czesnego) w roku szkolnym 2018/2019 oferuje dzieciom 
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
 
GRUPA 3,4 - latków
 • J.ANGIELSKI  w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • RAZ, DWA,TRZY ĆWICZYSZ TY- zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne
 • TYGRYSKI TOWRZĄ - zajęcia plastyczne
 • ZAJĘCIA Z SENOSMOTORYKI - zajęcia prowadzące do dojrzałości psychomotorycznej dziecka
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zajęcia zapobiegające i korygujące wady postawy u dzieci
 • RELIGIA

 GRUPA 5,6 LATKÓW

 • J.ANGIELSKI  w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • PRZYGODA Z KOMPUTEREM - zajęcia informatyczne
 • KANGURKOWE MASAżYKI - zajęcia relaksacyjne
 • RAZ, DWA,TRZY ĆWICZYSZ TY- zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne
 • ZAJĘCIA Z SENOSMOTORYKI - zajęcia prowadzące do dojrzałości psychomotorycznej dziecka
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zajęcia zapobiegające i korygujące wady postawy u dzieci
 • RELIGIA

 

                     W roku szkolnym 2018/2019 realizowane będa także następujące projekty:
 
GRUPA 3,4-LATKÓW
 • BOHATER DNIA - dzień poświęcony dziecku, które obchodzi urodziny.
 • ODKRYWCY PRZYRODY - projekt przyrodniczy.
 • CZAS RELAKSU - projekt relksacyjny,
 • ROK PRZYJAŹNI Z KSIĄŻKĄ - projekt literacki.

 

GRUPA 5,6 LATKÓW

 • BOHATER DNIA - dzień poświęcony dziecku, które obchodzi urodziny.
 • JA I MOJE KORZENIE - projekt regionalno - patriotyczny
 •  PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - projekt podrózniczy
 • CZUJĘ, DOTYKAM, SMAKUJE -projekt sensoplstyczny
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-23