Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA 5,6 LATKÓW

6.00 - 8.00

 • przychodzenie dzieci do przedszkola
 • czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne
 • konsultacje indywidualne z rodzicami

8.00 - 8.30

 • ustalenie planu dnia, zabawy swobodne, spontaniczne, dydaktyczne według wyboru dzieci, gimnastyka korekcyjna

8.30 - 8.40

 •  przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

8.40 - 9.05

 • śniadanie
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.05 - 9.15

 •  zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu obiadu

9.15 - 9.45

 •  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,  zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

9.45-  10.30

 • zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zmierzając w kierunku: budowania systemu wartości, kształtowania odporności emocjonalnej, budowanie wiedzy o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania sie poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki w szkole, wdrażanie do posługiwania się językiem obcym, religia.

10.30 - 11.30

 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery
 • zabawy swobodne, spontaniczne
 • zajecia z gimnastyki korekcyjnej

11.30- 11.40

 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe,
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

11.40- 12.10

 • obiad
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku

 

12.10- 12.30

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu obiadu 

12.30-13.00

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,  zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci

13.00 - 13.30

 •  zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym ( bajkoterpia, muzykoterapia, leżakowanie) w sali
 • indywidulana praca z dziećmi
 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne,

13.30-14.10

 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia terapeutyczne, psycholog

14.10 - 14.20

 • przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

14.20- 14.40

 • podwieczorek,
 •  zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku

 

 

14.4-14.50

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.50-18.00

 • dowolna działalność dzieci, indywidualna praca z dziećmi
 • zabawy dowolne
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • czynności organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA 3,4 LATKÓW

6.00 - 8.00

 • przychodzenie dzieci do przedszkola
 • czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne
 • konsultacje indywidualne z rodzicami

8.00 - 8.30

 • ustalenie planu dnia, zabawy swobodne, spontaniczne, dydaktyczne według wyboru dzieci, gimnastyka korekcyjna

8.50 - 9.00

 •  przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

9.00 -  9.25

 • śniadanie
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.25 - 9.35

 •  zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu obiadu

9.30 - 10.00

 • zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zmierzając w kierunku: budowania systemu wartości, kształtowania odporności emocjonalnej, budowanie wiedzy o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania sie poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki w szkole.

10.00 -  10.30

 •  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,  zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci, religia.

10.30-11.30

 • wdrażanie do posługiwania się językiem obcym (j. angielski)

11.30-11.50

 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery
 • zabawy swobodne, spontaniczne,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

11.50 - 12.00

 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe,
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

 

12.00 - 12.30

 • obiad
 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku

 

12.30- 12.50

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu obiadu 

12.50 - 13.30

 •  zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym ( bajkoterpia, muzykoterapia, leżakowanie) w sali
 • indywidulana praca z dziećmi
 •  

13.30 -14.10

 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia terapeutyczne, psycholog
 • logopedia

14.10 - 14.20

 • przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

14.20- 14.40

 • podwieczorek,
 •  zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku

 

14.40-14.50

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.50-18.00

 • dowolna działalność dzieci, indywidualna praca z dziećmi
 • zabawy dowolne
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • czynności organizacyjne

 

 

 

 

 

 

Brak dodanych wpisów