Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'

O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...
 
Przedszkole "Kółko Graniaste" mieści się przy ulicy Spółdzielców 6 w Kole
( obok Spółdzielni Mieszkaniowej).
 
Naszym dzieciom oferujemy między innymi:
  • lokal dostosowany do ich potrzeb spełniający wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i warunków sanitarnych
  • naukę przez zabawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
  • wykwalifikowaną kadrę
  • trzy smaczne posiłki
  • zajęcia dodatkowe w ramach opłaty stałej                                                                                                                                                   
          Naszym zadaniem jest zapewnienie Państwa dzieciom troskliwej opieki, stworzenie ciepłej i serdecznej atmosfery sprzyjającej wspólnej, radosnej zabawie oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Gwarantujemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, serdeczną atmosferę oraz opiekę i wsparcie życzliwych i profesjonalnych wychowawców.
 
          Przedszkole"Kółko Graniaste" działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Koła oraz realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.