Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'

Oferta edukacyjna

 Nasza oferta...
Przedszkole "Kółko Graniaste" realizuję program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN. Placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Koła.
 
Poza zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi według wybranego programu wychowania przedszkolnego nasze przedszkole w ramach opłaty stałej (czesnego) w roku szkolnym 2019/2020 oferuje dzieciom:
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
- rytmiczne
- techniczne
- eksperymenty
- ogrodnicze
- sportowe
- teatralne
- kodowanie na dywanie
- sensoplastyczne
- zajęcia o bezpieczeństwie
- ruchowe metoda W.Sherborne
- taneczne
- zajęcia z wolontariatu
- plastyczne
- joga
- zajęcia z budowy ciała
- relaksacyjne
- matematyczne
- sensomotoryczne
- kulinarne
- cyrkowe

 

                     W roku szkolnym 2018/2019 realizowane będa także następujące projekty:
 
GRUPA 3,4-LATKÓW
  • BOHATER DNIA - dzień poświęcony dziecku, które obchodzi urodziny.
  • W ZDROWYM CIELE ZDROWY ZUCH - zajęcia o zdrowiu
  • NASZA PRZYSZŁOŚC- projekt o zawodach

 

GRUPA 5,6 LATKÓW

  • BOHATER DNIA - dzień poświęcony dziecku, które obchodzi urodziny.
  • NA TROPIE PRZYRODY - projekt przyrodniczy
  • W ŚWIECIE MUZYKI- projekt muzyczny